PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFOVÉ S VÝTVARNÝM A OSOBITÝM PŘÍSTUPEM

www.mariosikora.cz, www.fineartm.com, press@fineartm.cz

PORTRÉT, MÓDA, BOOK, KALENDÁŘ

Portrét Ženy, Muži, Děti. Fotografování probíhá v exteriéru, interiéru nebo ateliéru.

REPORTÁŽ

Fotografování sportovních a kulturních událostí. Výsledný počet dle domluvy, obvykle 11-30 z jedné události. Zpracování dle požadavků zadavatele. 

SVATBA

Plánujete svatbu? Potřebujete především profesionály, kteří z dokumentují  Váš den D. Jsme zde pro Vás a zajistíme Vám fotoslužby na klíč včetně tisku fotografií, svatební fotoknihy aj.

WORKSHOPY

Workshopy jsou založeny na vzájemné komunikaci účastníků a lektora. Praktické ukázky. Workshop vede zkušený lektor publikující ve světových periodikách a webech.

Aktualita:

ANGLE OF FAMALE BEAUTY WITH MARIO | KŘIVKY ŽENSKÉ KRÁSY
WORKSHOP

We will show you work with natural daylight, avoid mistakes, but also how to communicate properly with the model, prepare a scene and capture the perfect moment.

At the outset, we will introduce the creation of professional photographers and basic rules of image composition. Two models are going to take part. We will learn to work with natural daylight, both indoors and outdoors. We’ll look at patterns of natural light and try to get yourself to choose a suitable place to shoot. Each of the workshop participants will have ample space to work with a model. Many of our models has publications in Vogue and other periodicals. The workshop is designed for beginners and intermediate participants who know how to operate their camera and set it correctly. The pace of work of the workshop will be significantly adapted to the group of participants. It is a priority for us, so that all participants are satisfied and take out as much new knowledge as possible which in turn capitalize on their successful work and hobby.

For participants of our workshop we have prepared a course bonus – GIFT VOUCHERS TO PRINT worth CZK 550 and a unique opportunity to expose selected photos taken at the course on the occasion of the exhibition, which will be held in the month of November 2017. Write to us, we will answer all your questions as we look forward to seeing you .

Ukážeme si práci s přirozeným denním světlem, jak se vyvarovat chyb, ale především jak správně komunikovat s modelem, připravit si scénu a zachytit ten správný okamžik.

Na úvod se seznámíme s tvorbou profesionálních fotografů a základními pravidly kompozice snímku.
K dispozici budeme mít dvě modelky. Naučíme se pracovat s přirozeným denním světlem, a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Přiblížíme si zákonitosti přirozeného světla a zkusíme si sami vybrat vhodné místo k focení. Každý z účastníků workshopu bude mít dostatek prostoru pro práci s modelkou. Řada z našich modelek má publikace ve Vogue a jiných periodikách. Workshop je určený pro začátečníky, středně pokročilé, kteří umí svůj fotoaparát obsluhovat a správně si jej nastavit. Pracovní tempo workshopu budeme výrazně přizpůsobovat dané skupině účastníků. Je pro nás prioritou, aby všichni účastníci byli maximálně spokojení a odnesli si co nejvíce nových poznatků, které následně zúročí ve své úspěšné práci či svém koníčku.

Pro účastníky našeho workshopu, jsme připravili jako bonus ke kurzu DÁRKOVÉ POUKAZY NA TISK V HODNOTĚ 550 Kč
a jedinečná příležitost vystavit vybrané fotografie pořízené na kurzu u příležitosti VÝSTAVY, jež se bude konat v měsíci listopad 2017.
Napište nám, rádi Vám zodpovíme dotazy a budeme se na Vás těšit.

Místo: Praha, Česká republika
Datum: 27. května 2017
Čas: 10.00 – 14.00

VYPRODÁNO

Objednávejte se prostřednictvím kontaktního formuláře.

01030405 08